Hebt u een gegrond vermoeden dat uw werkgever de cao Bouw & Infra of de cao BTER niet naleeft, terwijl hij dat wel zou moeten doen? U kunt het melden bij Bureau naleving & werkingssfeer.

Het bureau kan vervolgens namens de cao-partijen een nalevingonderzoek instellen op grond van artikel 13 van de cao. Dat onderzoek zal volgens het reglement naleving (cao BTER bijlage 5 ) leiden tot een uitspraak van de Commissie Naleving.Het reglement naleving is bij tussentijdse wijziging aangepast, besluit 12 december 2017: Reglement Naleving

Het bureau informeert u over het resultaat en zet zo nodig verdere stappen. In eerste instantie verloopt het onderzoek zonder rechtstreeks contact met het te onderzoeken bedrijf. Aan het onderzoek zijn geen kosten verbonden.
Meer informatie over de procedure vindt u in 'stappen in proces naleving'

Stappen in proces naleving tot 2018.