Hebt u met uw werkgever onenigheid over de uitleg of toepassing van de cao of over een onderdeel daarvan?
Dan zult u eerst samen met uw werkgever voldoende uw best moeten doen om tot een oplossing te komen.

Komt u er ook dan niet uit, dan kunt u het geschil op grond van artikel 12 van de cao voorleggen aan het Technisch Bureau Bouwnijverheid. Vervolgens hoort Bureau naleving & werkingssfeer beide partijen en adviseert het de Commissie Naleving. Die beslist in het geschil volgens het reglement geschillen (bijlage 4 van de cao BTER).

De uitspraak van de Commissie Naleving is niet bindend, tenzij door beide partijen vooraf om een bindende uitspraak is gevraagd.