Hebt u als werkgever een gegrond vermoeden dat een collega-ondernemer de cao bouw of de cao BTER niet naleeft, terwijl hij dat gezien de aard van de werkzaamheden wel zou moeten doen? Dan kunt u contact opnemen met Bureau naleving & werkingssfeer.

Het bureau kan vervolgens namens de cao-partijen een nalevingonderzoek instellen op grond van artikel 13 van
de cao. Dat onderzoek zal volgens het reglement naleving (CAO Bedrijfstakeigen Regelingen bijlage 5) leiden tot een uitspraak van de Commissie Naleving.
Het reglement naleving is bij tussentijdse wijziging aangepast, besluit 12 december 2017: Reglement Naleving

Het bureau informeert u over het resultaat en zet zo nodig verdere stappen. In eerste instantie verloopt het onderzoek zonder rechtstreeks contact met het te onderzoeken bedrijf. Aan het onderzoek zijn geen kosten verbonden.
Meer informatie over de procedure vindt u in 'stappen in proces naleving'