“Mijn bedrijf doet hetzelfde werk als het bedrijf van mijn concurrent, maar ik moet de cao bouw toepassen en hij blijkbaar niet. Klopt dat wel?”

“Ik zie hier een bedrijf dat bouwwerkzaamheden verricht terwijl het eigenlijk helemaal geen bouwbedrijf is.
Mag dat wel?”


De werkingssfeer van de cao bouw geeft aan wanneer en voor wie die cao geldt. (reglement werkingssfeer, CAO Bedrijfstakeigen Regelingenbijlage 1 )
Daarom hangen werkingssfeer en naleving nauw samen.

Wilt u weten of de cao bouw geldt voor het werk
dat u doet?
Wilt u van bepaalde werkzaamheden weten of ze
onder de cao bouw vallen?
Neem dan contact op met Bureau naleving & werkingssfeer.