Hebt u met uw werknemer onenigheid over de uitleg of toepassing van de cao of van onderdelen daarvan? Dan zult u eerst samen voldoende uw best moeten doen om tot een oplossing te komen.

Komt u er ook dan niet uit, dan kunt u het geschil op grond van artikel 12 van de cao voorleggen aan het Technisch Bureau Bouwnijverheid. Vervolgens hoort Bureau naleving & werkingssfeer beide partijen en adviseert het de Commissie Naleving. Die beslist in het geschil volgens het reglement geschillen (bijlage 3 van de cao Bedrijfstakeigenregelingen).

De uitspraak van de Commissie Naleving is niet bindend, tenzij door beide partijen vooraf om een bindende uitspraak is gevraagd.