Bepaling toepassing inloopschaal

 
In de cao zijn inloopschalen opgenomen die voorzien in de mogelijkheid om bouwplaatsmedewerkers en UTA-medewerkers die nog nooit in de bouw
hebben gewerkt één jaar lang tegen een lager loon in dienst te nemen.
Hiermee wordt de instroom van onervaren werknemers in de bouwsector
bevorderd.

Ten aanzien van bouwplaatswerknemers die 27 of ouder zijn zullen partijen
in bepaalde gevallen dispensatie verlenen.

Of een inloopschaal van toepassing is op een werknemer kunt u bepalen
door middel van het doorlopen van een aantal vragen op de volgende pagina’s.