Werknemers- en werkgeversorganisaties in de Bouw & Infra werken vanuit een gezamenlijk secretariaat, het Technisch Bureau voor de Bouwnijverheid. Daarin werken de cao-partijen voor de bouwsector samen: CNV vakmensen, FNV bouw en Bouwend Nederland.

Om toe te zien dat iedereen zich - waar dat zou moeten -
houdt aan de afspraken in de cao Bouw & Infra en de cao BTER is het Bureau naleving & werkingssfeer opgezet. Het Bureau is onderdeel van het Technisch Bureau Bouwnijverheid en heeft een eigen takenpakket:


• In bepaalde gevallen kan worden nagegaan of de cao Bouw       & Infra van toepassing is, daarvoor kan een      werkingssfeeronderzoek uitgevoerd worden.
• Als de cao Bouw & Infra van toepassing is, wordt in bepaalde    gevallen gecontroleerd of die ook wordt nageleefd en             daarvoor kan een nalevingsonderzoek uitgevoerd worden.
• Bij geschillen tussen werknemer en werkgever adviseren   over de interpretatie of toepassing van een of meer   bepalingen van de cao Bouw & Infra of de cao BTER.
• Dispensatieverzoeken voor een of meer bepalingen van de   cao van werkgevers behandelen.

Bureau naleving & werkingssfeer let er op dat  iedereen zich houdt aan de afspraken in de cao voor de Bouw & Infra.

Merkt u dat een bouw- & infrabedrijf of een uitzendbureau de cao niet goed naleeft? En leidt dit tot serieuze problemen, zoals bijvoorbeeld, sociale misstanden voor de betrokken werknemers? 
Dan kunt u dit melden bij bureau Naleving en Werkingssfeer. Uw melding kan aanleiding zijn voor een nalevingsonderzoek.